۱ مرداد ۱۴۰۳

اعتماد عمومی در بازار سرمایه

تاثیر حرکت اقتصاد جهانی و کامودیتی‌ها در روند بهبود بازار سرمایه

مدیرعامل سبدگردان مانی گفت: حمایت از صنایع نه تنها باعث سودآوری و افزایش تولید می‌شود بلکه اثرات کاهنده‌ای بر روی تورم داشته و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.
بازار سرمایه، اقتصاد جهانی، کامودیتی‌ها، بازار سهام، بازار سهام نیوز