۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

بسته حمایتی دولت

ارائه بسته حمایتی دولت برای بازار سرمایه

سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفتگی خود با رسانه‌ها، از ارائه بسته حمایتی دولت تا پایان سال برای بازار سرمایه خبر داد.