۴ مرداد ۱۴۰۳

مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات

درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران

پس از کسب موافقت اصولی تبدیل به نهاد مالی(هلدینگ تخصصی) و با ابلاغ رسمی سازمان بورس و اوراق بهادار درج نماد شرکت نیشکر و صنایع جانبی در فرابورس ایران به عنوان شرکت سهامی عام ناشر اوراق بهادار مورد تایید قرار گرفت.
بازارسهام نیوز