۱ مرداد ۱۴۰۳

ایران با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه سوخت مایع به رده دوم اوپک صعود کرد

ایران با افزایش ۱۱۰ هزار بشکه‌ای تولید سوخت مایع در سه‌ ماه نخست سال ۲۰۲۴، دومین تولیدکننده این محصول در اوپک شد.

پیش بینی اوپک از تقاضای جهانی نفت دو ساله و بنزین در تابستان

اوپک تقاضای نفت در دو سال جاری و آینده را با رشد ۲.۲۵ و ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز و تقاضای بنزین در تابستان را با افزایش ۴۰۰ هزار بشکه در روز پیش بینی کرد.
رشد اقتصاد جهانی

گزارش اوپک از رشد اقتصاد جهانی

اوپک پیش‌بینی رشد جهانی ۲۰۲۳ را ۲.۸ درصد اعلام کرد.
اوپک، رشد اقتصاد جهانی، بازار سهام، بازار سهام نیوز