۳ مرداد ۱۴۰۳

فولاد خام

رشد ۷.۶ درصدی تولید فولاد خام در ایران

انجمن جهانی فولاد اعلام کرد: تولید جهانی فولاد خام طی نوامبر ۲۰۲۳ میلادی از ۱۴۵ میلیون تن عبور کرد. این در حالی است که ایران تولید ۳ میلیون تن از این محصول را به ثبت رساند.
انجمن جهانی فولاد، فولاد، بازار سهام، بازار سهام نیوز