۱ مرداد ۱۴۰۳

صندوق حمایت

گشایش انبار زعفران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی

بورس کالا در اطلاعیه ای از گشایش انبار زعفران صندوق حمایت از توسعه کشاورزی خراسان جنوبی با نام بیرجند جهت انجام معاملات گواهی سپرده زعفران با سررسید ۱۴۰۳ خبر داد.
انبار زعفران صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی خراسان جنوبی، بازار سهام، بازار سهام نیوز