۴ مرداد ۱۴۰۳

موافقت هیات مدیره شرکت پخش رازی با افزایش سرمایه

رئیس هیات‌‌مدیره و سرپرست شرکت پخش رازی خبر از آن داد که، به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالي، حفظ نقدينگي، تقويت سرمايه در گردش و کاهش نياز به استفاده از تسهيلات برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش سودآوری، این شرکت در نظر دارد سرمایه خود را 100 درصد افزایش دهد.
افزایش سرمایه

موافقت هیات مدیره شرکت پخش رازی با افزایش سرمایه

رئیس هیات‌‌مدیره و سرپرست شرکت پخش رازی خبر از آن داد که، به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالي، حفظ نقدينگي، تقويت سرمايه در گردش و کاهش نياز به استفاده از تسهيلات برای توسعه فعالیت‌ها و افزایش سودآوری، این شرکت در نظر دارد سرمایه خود را ۱۰۰ درصد افزایش دهد.

ادامه مطلب »