۱ مرداد ۱۴۰۳

رشد ۳۰ درصدی درآمد افرانت در ۷ ماهه سال جاری

شرکت افرانت 7 ماهه منتهی به مهرماه سالجاری را با رشد 30 درصدی درآمدها پشت سر گذاشت.