۴ مرداد ۱۴۰۳

بورس کالا

پوشش ریسک نوسانات قیمت و فرصت جذاب سرمایه‌گذاری با ابزارهای مشتقه

مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران در یادداشتی، کارکردهای ابزارهای مشتقه، تاریخچه راه اندازی قراردادهای آتی در ایران و فرصت ها و محدودیت های این ابزارهای مالی را مورد بررسی قرار داده است.
ابزارهای مشتقه، ابزارهای نوین مالی، سرمایه‌گذاری، پوشش ریسک نوسانات قیمت
بورس کالا

پوشش ریسک نوسانات قیمت و فرصت جذاب سرمایه‌گذاری با ابزارهای مشتقه

مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران در یادداشتی، کارکردهای ابزارهای مشتقه، تاریخچه راه اندازی قراردادهای آتی در ایران و فرصت ها و محدودیت های این ابزارهای مالی را مورد بررسی قرار داده است.

ادامه مطلب »