۲۹ خرداد ۱۴۰۳

رشد ۴.۷ درصدی اقتصاد ایران در نیمه نخست سال‌جاری

۲ دی ۱۴۰۲

رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال 1402 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش 4.7 و 3.6 درصدي همراه بوده است.
رشد اقتصادي

رشد اقتصادی کشور در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۴٫۷ و ۳٫۶ درصدي همراه بوده است.

به گزارش بازارسهام نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال ۱۴۰۱ حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد. همچنین “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ رشد ۶٫۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۴٫۵ درصدی در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ داشته است.

بر اساس محاسبات مقدماتي اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانک، توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ به رقم ۴۳۱۸٫۰ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به سه ماهه دوم سال ۱۴۰۱، رشد ۳٫۶ درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين رشد اقتصادي بدون نفت طي دوره مذکور معادل ۲٫۴ درصد بوده است.

اهم تحولات رشد اقتصادي

بررسي وضعيت سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مختلف اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) مبين آن است که در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” از رشد ۶٫۴ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار گرديده است؛ به طوري که در دوره مزبور، رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش اصلي “ماشين‌آلات” و “ساختمان” به ترتيب معادل ۱۱٫۸ و ۳٫۴ درصد بوده است.

خاطر نشان مي‌گردد رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در سه‌ماهه دوم سال ۱۴۰۱ معادل ۶٫۶ درصد و در دو زيربخش اصلي “ماشين‌آلات” و “ساختمان” به ترتيب ۱۱٫۸ و ۳٫۹ درصد بوده است.

در مجموع عملکرد توليد ناخالص داخلي کشور به قيمت پايه در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ “با احتساب نفت” و “بدون احتساب نفت” به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب به ۸۱۱۰٫۷ و ۷۳۵۵٫۴ هزار ميليارد ريال رسيد که نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب با افزايش ۴٫۷ و ۳٫۶ درصدي همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادي مثبت در فصول اول و دوم سال‌جاري و در امتداد رشد اقتصادي مثبت کليه فصول سال ۱۴۰۱ حکايت از تداوم رشد قابل قبول فعاليت‌هاي اقتصادي در کشور دارد.

تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲

بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) نشان مي‌دهد، رشد توليد ناخالص داخلي در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده در تمامي گروه‌هاي اصلي بوده است. لازم به توضيح است در دوره مزبور، رشد محقق شده گروه‌هاي “نفت و گاز”، “صنايع و معادن”، “خدمات” و “کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۱۷٫۸، ۳٫۷، ۲٫۷ و ۰٫۱ درصد مي‌باشد.

بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در سه ماهه دوم سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، “هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي” و “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” به ترتيب از نرخ‌هاي رشد ۴٫۴ و ۶٫۴ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند. در اين فصل “هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي” نسبت به فصل مشابه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳٫۰ درصدي را تجربه نموده است. در اين دوره رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص به تفکيک “ماشين آلات” و “ساختمان” به ترتيب معادل ۱۱٫۸ و ۳٫۴ درصد بوده است.

مولفه‌هاي رشد اقتصادي در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲

بررسي عملکرد رشد اقتصادي بر حسب گروه فعاليت‌هاي اقتصادي در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌هاي “خدمات”، “نفت و گاز”، “صنايع و معادن” و “کشاورزي، جنگلداري و ماهيگيري” نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۴٫۲، ۱۷٫۱، ۳٫۸ و ۰٫۷ درصد بود که به ترتيب از سهمي معادل ۲٫۳، ۱٫۴، ۰٫۹، و ۰٫۱ واحد درصد در رشد اقتصادي شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ برخوردار بوده‌اند.

در دوره مزبور ارزش افزوده بخش “صنعت” به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ از افزايش ۴٫۰ درصدي نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ برخوردار بود؛ به طور مشخص در اين بخش رشد شاخص توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۱۰۰ نفر کارکن و بيشتر ‏‏‏‏- با اختصاص سهم حدود ۷۰ درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‏‏‏‏- نسبت به شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۱ معادل ۳٫۵ درصد بود. بررسي عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکيک رشته فعاليت‌هاي صنعتي (بر حسب کدهاي ISIC دو رقمي) نشان مي‌دهد که در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ از مجموع ۲۴ گروه اصلي، ۱۸ گروه (با ضريب اهميت ۶۶٫۵ در‏صدي از شاخص کل) از رشد مثبت توليد برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنايعي که بيشترين سهم را در رشد محقق شده اين دوره داشته‌اند مي‌توان به “صنايع توليد فلزات اساسي”، “صنايع توليد وسايل نقليه موتوري، تريلر و نيم‌تريلر”، “صنايع توليد محصولات کاني غيرفلزي” و “صنايع توليد مواد غذايي” اشاره نمود.

رشد ۴٫۵ درصدی “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲

بررسي توليد ناخالص داخلي برحسب اقلام هزينه نهايي در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان مي‌دهد، “هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش خصوصي”، “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” و “هزينه‌هاي مصرف نهايي بخش دولتي” به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵ به ترتيب از نرخ‌رشد ۵٫۹، ۴٫۵ و ۰٫۹ درصدي نسبت به دوره مشابه سال قبل برخوردار بوده‌اند.

رشد محقق شده “تشکيل سرمايه ثابت ناخالص” در دوره مزبور عمدتاً متاثر از رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در دو زيربخش “ماشين‌آلات” و “ساختمان” به ترتيب معادل ۷٫۶ و ۲٫۷ درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد تشکيل سرمايه ثابت ناخالص (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۵) در بخش “ماشين آلات” در فصول اول و دوم سال جاري به ترتيب معادل ۲٫۱ و ۱۱٫۸ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل تحقق يافته است.

تحولات بخش واقعي اقتصاد ايران در سه ماهه دوم و شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲ 

برچسب‌ها

گزارش و یادداشت
گفتگو
روی خط
چند رسانه ای
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x